ורשה אז והיום


בית הכנסת המחודש נוז'יק ברחוב נוז'יק בורשה


צילום: יוסי ביג'ל (1991)

חזרה לתמונות המוקטנות