הילד בגטו


פליטים בבית הכנסת ברחוב נלבקי 27חזרה לתמונות המוקטנות