דמויות בגטו


פליטים מערי השדה במקלט בוורשהחזרה לתמונות המוקטנות