רחוב בגטו


גשר המחבר את שני הגטאות בוורשהחזרה לתמונות המוקטנות