מרד גטו ורשה


הפגזת הגטו - צילום: הנאצי קונראדחזרה לתמונות המוקטנות