מרד גטו ורשה


יחידה נאצית בקרב על הגטו
מראה המקום היוםחזרה לתמונות המוקטנות