מרד גטו ורשה


בית הכנסת הגדול לאחר שהופצץחזרה לתמונות המוקטנות