מרד גטו ורשה


אנדרטה לנספים בגטו ורשה - פוסל על ידי נתן רפופורטחזרה לתמונות המוקטנות