מרד גטו ורשה

"הרובע היהודי בוורשה - כבר לא קיים!"

עטיפת הדו"ח של הגנרל סטרופ שנשלח ב- 16במאי 1943 לממונים עליו .
על פי הדו"ח, מספר היהודים שנתפסו ונהרגו בודאות הגיע ל- 56,065חזרה לתמונות המוקטנות