מרד גטו ורשה


שתי לוחמות שנתפסו לאחר המרדחזרה לתמונות המוקטנות