רעב


ילדים שנתפסו כשהם מבריחים מזון לגטוחזרה לתמונות המוקטנות