הילד בגטו


ילדים שנתפסו כשהם מבריחים מזון לגטוחזרה לתמונות המוקטנות