רחוב בגטו


רחוב גדוש אדם


(c)
Willy Georg, In the Warsaw Ghetto Summer 1941. Aperture, New York, 1993


חזרה לתמונות המוקטנות