הילד בגטו


ילד חולה מקבץ נדבות


(c)
Willy Georg, In the Warsaw Ghetto Summer 1941. Aperture, New York, 1993

חזרה לתמונות המוקטנות