מרד גטו ורשה


יהודי קופץ מבית בוער, אפריל-מאי 1943חזרה לתמונות המוקטנות