מרד גטו ורשה


הגטו בוער, מאי 1943חזרה לתמונות המוקטנות