טרבלינקה, רכבות מוות


מסילת הברזל לטרבלינקה.
בתקופה שבין יולי 1942 לספטמבר 1943 נרצחו בטרבלינקה 800,000 יהודיםחזרה לתמונות המוקטנות