טרבלינקה, רכבות מוות


יחידה נאצית ש"התמחתה" בלווי רכבות למחנות השמדהחזרה לתמונות המוקטנות