ערך החיים


הודעה של המשטרה היהודית 29.7.1942
מי שיתנדב ליישוב מחדש, יקבל 3 ק"ג לחם וק"ג אחד של ריבהחזרה לתמונות המוקטנות