ערך החיים


פרס של 100 ק"ג תבואה למלשין על יהודי. מודעה מתאריך 19.12.1941חזרה לתמונות המוקטנות