תחבורה


תחבורה על ידי עגלה רתומה לסוס,
לאחר שהגרמנים ביטלו את התחבורה בגטוחזרה לתמונות המוקטנות