הילד בגטו


איסוף בגדים בשביל ילדי הגטו - ורשה חורף 1941חזרה לתמונות המוקטנות