הילד בגטו


ילד יהודי - ורשה 1941חזרה לתמונות המוקטנות