היהודים מגיעים לגטו


ורשה 1940 - יהודים נכנסים לשטח הגטו.
כחצי מיליון יהודים נדחסו לשטח של כחמישה קמ"ר.
בשלט למעלה כתוב: "אזור נגוע בטיפוס"חזרה לתמונות המוקטנות