גזירות הנאצים


"הכניסה ליהודים אסורה"
שלטי רחוב בכניסה לגנים וכיכרות. קראקא, אוקטובר 1939חזרה לתמונות המוקטנות