כיבוש פולין


יחידה נאצית נכנסת לפולין. סוף ספטמבר 1939
הכתובת על הרכבת: "אנו הולכים לפולין כדי להתעסק עם היהודים"חזרה לתמונות המוקטנות