מתוך: "נגד הזרם", ביטאון השומר הצעיר, על פי עתונות המחתרת היהודית בגיטו ורשה,
יד ושם, תש"ם, כרך ב 163 ואילך


יש לשים לב לביקורת השומר הצעיר כלפי בנות הברית הלוחמות בנאצים, ליחס הסלחני והמעריץ כלפי ברית המועצות, שכרתה ברית עם הנאצים. מאידך, קריאת העידוד ליושבי הארץ והדאגה להם מתוך חומות הגטו מעוררים התרגשות.
...תנועת הפועלים הבינלאומית, זאת שנאבקת התאבקות גבורה במחתרת - הן במדינות הפאשיסטיות והן במדינות ה"דמוקראטיות" - וזאת שבחסד כניעתם ובגידתם של מנהיגיה ניתנת לה עוד הזכות לפעולה ליגלית, נקראת להצביע:
מלחמה זו לא מלחמתנו היא!!!

ביום חג חירותו נקרא הפרולטריון העולמי לפנות עורף למזימה האימפריאליסטית לשמור על טוהרת דגלו המעמדי, ולהמשיך במלחמה ללא ליאות בעד עולם חדש ומשטר סוציאליסטי...
העם העברי הסובל משנה סבל: לאומי וסוציאלי, אוזר כוח ביום האחד במאי, הוא יום אחוות העמים, ואמונתו התמירה כי נחשול דמים זה של שנאה ואיבה אינו אלא נשימת דמים אחרונה של הקפיטליזם הגוסס, וסמוך ליבו ובטוח כי לא רחוק היום ויראה את השמש המבקיעה חשכת העננים.
תנועת הפועלים העברית בארץ ישראל עומדת מגויסת ומוכנה לקראת הימים הקשים, ימי מבחן היסטורי הממשמשים ובאים, היא תדע לשמור על מפעל השחרור לאומה הדוויה, והיא תדע לשמור אמונה לייעודה המעמדי, וסיסמאות שווא לא יוליכוה שולל.
על הקיבוץ הארצי להתגייס במלוא כוחו למלחמה על נפש המעמד הטבעי בארץ. הנה הגיע היום בו יתגלה תפקידו האוונגרדי בהגשמת החברה הסוציאליסטית בארץ ישראל..
הדגל האדום, דגל שחרור האנושיות הכבודה והכפותה מחולל ומנואץ.
אך מתוהו האבדון וגניחת הגסיסה, נשמעים הדי פעמים של חיים חדשים, נשתמרה פינה בו מתנוסס אל על דגל הסוציאליזם.
ברית המועצות מתכוננת לקרב האחרון במלחמת העולם.
יבוא יום וחיל החלוץ של המחנה הסוציאליסטי, ושרידי תנועת הפועלים, יתלכדו לכוח איתן שיפסע ויעבור על החורבות והפגרים, ושירת העתיד בפיו, להבקיע באור את החשכה והדמדומים, ולהצית מדורת חיים.

ברוסיה המועצתית הולך ומתגבש אותו כוח לוחם שיצית את מדורת העולם, בה יצורף משטר העתיד - הסוציאליזם.

הארץ בסכנה!

צבא הפשיזם הולך מחיל לחיל. ניצחונותיו האחרונים ביוון ובאפריקה הצפונית קרבוהו למזרח הקרוב, ונשקפת סכנה שבמת המלחמה תעתיק לסביבות ארץ ישראל, והחורבן ייפול גם בחלקה....
גזלו מאתנו את ההווה, ועתה מתכוננים לפוצץ את המפלט היחידי להמוני היהודים, לכן - הלאה משם!

יהודי הארץ! אסור לעזוב את המשמרת!
אסור לעזוב את הארץ מפאת יראה ולשום את הפעמים למעבר הים.
לשמור ולהגן על קניינו הלאומי - זהו צו השעה!