הלוויה ומוות


הלוויה - אוגוסט 1941
בתקופה שבין נובמבר 1939 לפברואר 1943 מתו בגטו מעל 96,000 איש מרעב וממגפות