מרד גטו ורשה


תושבי הגטו הוצאו מבונקרים, מקלטים ומקומות מסתור אחרים
ונלקחו למחנות המוות, או נורו במקום - נשים עם ילדים.חזרה לתמונות המוקטנות