מרד גטו ורשה


גרמנים בקרב על הגטו, אפריל 1943חזרה לתמונות המוקטנות