חומות הגטו


1941 - הימלר ופקידים גרמנים ליד חומות הגטוחזרה לתמונות המוקטנות