חומות הגטו


1941 - שלט בכניסה לגטו מזהיר ממגפת טיפוסחזרה לתמונות המוקטנות