הגרמנים מצלמים את הגטו
מרבית הצילומים המצויים בידינו הם מעשי ידי הגרמנים, ולמטרותיהם: להראות את העלוב והשפל בחיי היהודים. אשר על כן יש להתייחס בזהירות למה שמראות מרבית התמונות: אנו רואים בהם את הגטו בעיניים של צלם גרמני! יחידות צילום גרמניות עסקו בצילום הגטו, למטרות תעמולה. גרמנים צילמו את מעלליהם להנאתם, ובידינו גם אוסף תצלומים שצילם גרמני שקבל מצלמה, וערך "טיול" בגטו. מקורות הצילומים הם מתוך אוספים של החיילים וילי גיאורג והיינץ יוסט, המתארים את הגטו על רחובותיו ודמויותיו, וכן האוסף המצורף לדין וחשבון של גנרל ירגן שטרופ. אוסף מקיף של צילומים -למעלה מ- 1650 צילומים - מצוי בארכיון של בית לוחמי הגטאות, שכתבתו באינטרנט http://www.gfh.org.il.

אברהם לוין כתב ביומנו ב-13 במאי 42, כי מכוניות של "אנשי אס אס ויחידות אחרות הופיעו בגטו, והן מצלמות ראשית כל נערות. הן צילמו במיוחד "נערות ונשים לבושות הדר". הופעת צוותי צילום עוררה חרדה בגטו:

מיומנו של צ'רניאקוב
מתוך: השואה בתיעוד, ירושלים תשל"ח
15.5.42 - 14 מעלות צלסיוס
בבוקר הקהילה. בבית, מחכים בשעה 8:30 למסריטים. ביקשתי שישכרו למען הצילומים איזה גבר ונשים, שישחקו את התפקידים לפני המצלמה.
הופיעו ב- 8:45 וצילמו עד לשעה 12:30. על הדלת תלו שלט עם איזו כתובת. אל הדירה הביאו שתי נשים ואיזה "מאהב". נוסף על כך איזה יהודי זקן. הסריטו סצינה.
בעיר גם הלאה שמועות על גירוש. מדברים על רבבות. לעבוד בתנאים אלה, לפי תכנית, הוא דבר ראוי להתפעלות. ובכל זאת אנו עושים את העבודה יום יום. בכייה לא תועיל לנו. שוב עלי לחזור על דברי דיקנס: "את השעון לא תכונן בדמעות"...
אחר הצהרים עשו המסריטים צילום בחדר המיטות של השכנים, משפחת זאבלודובסקי. הביאו איזו אישה, שצבעה את פניה לפני ראי.
...בעת ההסרטה בביתי תפסו ברחוב יהודי זקן, בעל זקנקנן מהודר. הוא ישב בדירתי כמה שעות, אך לא השתמשו בסגולות הפוטוגניות שלו. אני מתאר לעצמי, מה שקרה כשחזר הביתה וניסה להסביר לאשתו, שלא הרוויח כלום, כי במשך 3 שעות היה בתפקיד של "כוכב".
אינני יודע, אם אפגשך פעם, חברי למקצוע. האם שנינו לא שיבשנו את ייעודינו? מכל מקום כשיראה בקולנוע איזו סצינה, ודאי יאמר בעקיצה: כלום אני אינני מסוגל לעשות זאת?
הגרמנים "מסריטים" את הגטו
דאס פרייע ווארט, גיליון 1, מאי 1942
מתוך: עיתונות המחתרת כרך ו', עמ' 301-302
גבלס החליט לעשות סרט על הגטו היהודי. מכריחים את היהודים לעשות כל מה שהנאצים מביימים. תפסו יהודים זקנים בעלי זקן, נערות צעירות ונשים, הוליכו אותם למקווה והסריטו כיצד הם טובלים. מסריטים מסעדות, שבהן הם מאלצים את הקהל לערוך "הילולות" ולשלם בדולרים שהגרמנים מוסרים לידיהם לפני כן. מסריטים ברית מילה, עוני יהודי, מכריחים את האנשים היהודים לעשות העוויות שונות וכדומה. בקיצור מצלמים סרט זוועה אמיתי, שבו יוכיחו כי היהודים בגטו חיים חיי מותרות, עצמאיים, טובלים בדולרים, ובו בזמן גם יראו כי היהודים מטונפים, מגעילים ודוחים.
הנאצים טועים, הסרט לא יצילם מיד המוני הגרמנים והם לא יוליכו שולל מדינות אחרות בתעמולת השקרים שלהם. המרטירולוגיה של ההמונים היהודים הנתונים לשלטון הדמים הנאצי ידועה בעולם.

צילומי יהודים בגטו