1414 ידיעות ראשונות על מגורי יהודים בורשה
  5.8.1915 כיבוש ורשה על ידי הגרמנים במלה"ע I - יחס הוגן ליהודים
  1918 פולין מקבלת עצמאות - ל-21 שנה
  1924 בחירות ראשונות לקהילה היהודית בורשה
  1929 סגירת ארצות הברית בפני הגירה
  1930 פרסום ה"ספר הלבן" (השני) והגבלת העלייה לארץ
  1931 בחירות שניות לקהילה היהודית בורשה
  2.1936 הצעת חוק בסיים (=פרלמנט) הפולני לאסור שחיטה יהודית
  1937 בחירות בשלישית לקהילה היהודית בורשה
  1939 מספר היהודים בורשה ערב השואה - 360,000
  1.9.39 פרוץ מלחמת העולם השניה
ערב ר"ה
ת"ש
14.9.39 התקפת תותחים על ורשה, אזורים יהודיים נפגעים
  27.9.39 פולין נכנעת
  17.10.39 איסור לקנות רכוש מיהודים
  4.10.39 הוקם היודנראט בראשות צ'רניאקוב
  11.39 מספר היהודים בורשה - 360,000
  23.11.39 חובה לשאת תו מגן-דוד על השרוול
  1.12.39 חובה לסמן כל עסק יהודי בסימן "מגן דוד", איסור לפתוח בתי ספר יהודיים, ביטול זכות הפנסיה של יהודים
  11.12.39 איסור לעבור דירה, ועוצר בית מ-9 בלילה עד 5 בבוקר
  20.1.40 סגירת כל בתי הכנסת
  26.1.40 איסור לנסוע ברכבת בלי רשיון מיוחד
  4.2.40 חובה לרשום את הרכוש היהודי
  29.9.40 ליהודים מוקצה קרון מיוחד בחשמלית בורשה
לפני
ערב כיפור
9.10.40 פקודה שיהודי חייב לפנות דרך לכל גרמני עובר
יום כיפור
תש"א
12.10.40 הודעה על ריכוז היהודים ברחובות שהיוו את הגטו
  21.1.41 הוראה לרשום את הרכוש היהודי
  1941 מספר היהודים בגטו - כחצי מיליון
  10.1941 צו כי היוצא מן הגטו - יומת
  סתיו 1941 פתיחת בתי חרושת בגטו: שולץ וטבנס
  12.41 נפתחים מטבחים ציבוריים, 100,000 יהודים נזקקים להם
  2.1.42 הגרמנים מרשים לפתוח בתי"ס ל-5000 ילדים
  1.42 עדויות ראשונות על מחנות השמדה מגיעות לורשה
ח אב
תש"ב
22.7.42 שלב א' של הגירוש הגדול לטרבלינקה
תשעה
באב
23.7.42 צ'רניאקוב מתאבד
יד אב
תש"ב
28.7.42 החלטה על הקמת ארגון יהודי לוחם
  1.8.42 הודעה כי מי שיפונה מרצון יקבל 3 ק"ג לחם וקילו ריבה
  31.7-14.8.42 שלב ב' של הגירוש הגדול לטרבלינקה
  15.8-6.9.42 שלב ג' של הגירוש הגדול לטרבלינקה
  18-22.1.43 הגירוש השני מן הגטו - והמרד הראשון שארך 3 ימים
ערב פסח
תש"ג
19.4.43 חיסול סופי של הגטו - תחילת המרד
  8.5.43 בונקר המפקדה של הארגון היהודי הלוחם נופל בידי הגרמנים
  15.5.43 שטרופ מדווח: "אין עוד רובע יהודי בורשה"

=ארועים מרכזיים