מתוך: עיתונות המחתרת היהודית בגיטו וארשה, יד ושם תש"ם, כרך ב 276


המאמר הבא כולל קטעים מתוך "קול הנוער", ביטאון תנועת הנוער של ה"בונד", שיצא לאור בגטו ורשה, בחודש מאי 1941.

יש לשים לב לרעיונות המרכזיים של ה"בונד": תפיסה מרקסיסטית הרואה בפועלים את המעמד הקובע את המדיניות, אבל לא רואה בברית המועצות את גואלת העמים. להפך: מובעת כאן ביקורת על הסכם ריבנטרופ, ששחרר את גרמניה לכיבושיה באירופה. כמו כן יושם לב כי ארץ ישראל אינה מוזכרת כלל במאמר, ורק פולין משוחררת היא המטרה.
העמים המובסים כורעים תחת עולו של שעבוד מוחלט. על כתפיהם של המוני העמלים באירופה מעיקה מעמסת אשמתם של המעמדות הרכושניים, הנטל הכבד של אינטרסים אפלים של קפיטליסטים, של אימפריליסטים, של סוחרי נשק... אנו ושאר עמי אירופה לא הצלחנו לבנות על חורבותיה של מלחמת 1918 את הבניין הגדול של חירות העמים.. והנה כעבור עשרים שנה דחפו הקפיטליזם והפשיזם את העולם לתוך תהום חדשה של עבדות ושל מוות..
צבאות הז'אנדארמים של אירופה, נושאי הדיכוי המדיני והניצול החברתי הנוראים ביותר, בעלי השיטות השפלות ביותר של טירור ושל פרובוקאציה, המתעטפים בשקר המגעיל של תעמולה צבועה, מגשימים - בסיסמה של "מלחמה בפלורוקראטיה האנגלית" את מטרת האימפריליזם הגרמנים, האיטלקי והיפני.
מצעדם היה מלווה הסכמי ידידות עם הסובייטים, שחשפו את פרצופם של מבצר עגום למהפכה מרומה, של עם שהוליכוהו שולל, ושל עבדות מוחלטת.

בסולידאריות הבינלאומית של המוני העמלים, בשאיפה המשותפת להפיל את הטוטליטריות, נעוץ כוחנו, אשר יתעורר ויתלקח בהקיפו את העולם כולו בלהבות הדמים של שחרור ושל מהפכה.
בשלהבתם יאבדו כל משטרי העבדות, הן הקפיטליסטי והן ההיטלריסטי, והן הטוטליטארי. בלהבה הזאת יאבדו לא רק תכניות הכובשים של היום וכיבושיהם, אלא גם חשבונותיהם של כל הקפיטליסטים והאימפריליסטים שבעולם, כל התקוות לבנות פאשיזם כל שהוא וכל משטרי השעבוד הטוטליטארי.
המאבק המתנהל אינו הגנה על מערכת יחסים שנבצר ממנה לשמור את העולם מפני מותם של מיליוני בני אדם, זהו מאבק למען עולם חדש של גאולת העמל וגאולת העמים..

משורותיהם של לוחמי החירות נעקרים עשרות ומאות, אך המאבק נמשך. מתוכו תיוולד פולין חדשה ועצמאית, לא קפיטליסטית ופשיסטית, לא של פריצים ושל בורגנים, אלא רפובליקה עממית של איכרים ושל פועלים... בהיותה מוגנת בידי המוני הפועלים, משוחררת מחדש בידיהם, תהיה פולין ארץ שהם ישלטו בה, ארץ של צדק חברתי ולאומי, מולדת אמת להמוני הפועלים בפולין, ארץ הכורתת ברית אחים עם עמיה החופשיים של אירופה המשוחררת.
תחי אירופה של עמים בני חורין!
תחי פולין העצמאית!
תחי החירות, יחי הצדק הסוציאלי!
יחי הסוציאליזם!