כדי לעמוד על הלך הרוחות בשלשת המפלגות האלה, בחרנו נקודת זמן אחת, ואת התייחסות שלשת המפלגות למאורעות. הזמן שנבחר הוא הראשון למאי 1941. תחילה נתאר את המצב הפוליטי והצבאי של המלחמה באותה שעה, ולאחר מכן נצטט מאמרים מביטאונים של שלש התנועות האלה, ביטאונים שיצאו לכבוד האחד במאי.

המצב הפוליטי והצבאי
הימים הם ימי מאי 1941. המלחמה פרצה 18 חודש לפני כן. היהודים סגורים בגטו בצפיפות לא-תאמן כבר חצי שנה. בנות הברית לוחמות נגד הנאצים, ואלה מנצחים במלחמה. רוסיה נמצאת מחוץ למעגל הלחימה: חוזה מולוטוב-ריבנטרופ - הלוא הוא חוזה אי התקפה בין היטלר לסטאלין נתן לגרמנים אפשרות להלחם באירופה מבלי לחשוש מהתקפת נגד בעורפם. והגרמנים מנצלים את החופש שניתן להם, וכובשים את אירופה. חיילי בנות הברית נסוגים, ואירופה נשארת בשליטת הגרמנים. יעברו עוד פחות מחודשיים, והגרמנים שכבשו את אירופה, יפנו את צבאם נגד בני בריתם - ויפלשו לברית המועצות.
הרוסים אינם יושבים בשקט: הסכם סודי עם הנאצים מאוגוסט 39 מחלק את פולין בינם לבין הגרמנים. ביוני 1940 משתלטים הסובייטים על בסרביה ועל צפון בוקובינה. באוגוסט 1940 - על המדינות הבלטיות: ליטה, לאטביה ואסטוניה.
הכיבוש נעשה בדרך זו: בשעה שהנאצים נכנסים לפריז, ב- 14.6.40, שולחת הממשלה הסובייטית אולטימטום של תשע שעות לליטא, ודורשת את התפטרות ממשלתה. ממשלת ליטא נכנעה, ובכל זאת כובש הצבא הסובייטי את ליטא, ולאחר מכן את לאטביה ואסטוניה. מנהיגי המדינות נאסרים, המפלגות - מלבד הקומוניסטית - מוצאות אל מחוץ לחוק, ולאחר בחירות שנערכות בשלשת המדינות האלה "מצביעים" חברי שלושת הפרלמנטים בעד הכללת ארצותיהם בברית המועצות. בהמשך נראה כיצד מסבירים יהודים צעד זה כחיזוק המחנה הנלחם בנאצים.
כדי לקרוא על תפיסה פוליטית של מפלגה - לחץ על השורה המתאימה.

התפיסה הפוליטית של הבונד
התפיסה הפוליטית של פועלי ציון שמאל
התפיסה הפוליטית של השומר הצעיר