מתוך: השואה בתיעוד, עמוד 180-181
בעריכת יצחק ארד, ישראל גורמן ואברהם מרגליות, יד ושם ירושלים, תשל"חהצפיפות
רובע המגורים היהודי גודלו כ- 403 הקטאר. בשטח זה מתגוררים, לפי הנתונים של היודנראט, שלדבריו ערך מיפקד אוכלוסין, כ- 410,000 יהודים; לפי הסתכלויות ואומדנים שלנו, שנעשו על ידי גורמים שונים, הם כ- 470,000 - 590,000.
על יסוד הנתונים הסטטיסטיים של היודנראט, ובהפחתה של שטחים ריקים ובתי-העלמין, מתגוררים בשטח בנוי של הקטאר אחד 1,108 איש, זאת אומרת 110,800 איש בשטח של קילומטר מרובע. צפיפות האוכלוסין בעיר ורשה היא 14,400 איש על שטח של קילומטר מרובע מתוך השטח הכולל, ו- 38,000 לקילומטר מרובע בשטח בנוי ומיושב.
יצוין, שמספר זה יגדל כתוצאה מפעולות הפינוי הנדרשת מחדש של 72,000 יהודים מן החלק המערבי של המחוז. צריך ליצור מקום עבור 62,000 פולנים מפונים. ברובע המגורים היהודי מצויות 27,000 דירות בנות 2.5 חדרים בממוצע. התפוסה תחושב אפוא ב- 15,1 איש לכל דירה וב- 6 - 7 איש לחדר.

השמירה
רובע המגורים היהודי הוא מופרד משאר חלקי העיר על ידי ניצול מחיצה של חומות, וכן על ידי סתימה של רחובות, חלונות, דלתות ושטחים ריקים שבין המבנים. גובה החומות הוא 3 מטרים, ועל גביהן תיל דוקרני בגובה של מטר אחד נוסף. מלבד זאת, מאבטחים את השמירה סיורים ממונעים של המשטרה ושל יחידות פרשים.
מלכתחילה השאירו לאורך החומה 22 יציאות במטרה לקיים את המעבר ההכרחי של הולכי הרגל, אשר בינתיים צומצמו ל-15. ליד היציאות הוצבו בתחילה כוחות משטרה גרמניים מוגברים, שמאוחר יותר הוחלפו בכוחות משטרה פולניים, בו בזמן שהמשטרה הגרמנית קיבלה על עצמה בעיקר את הפיקוח.
יחידות המשמר של המשטרה הגרמנית בשביל רובע המגורים היהודי, מורכבות מ- 87 איש בפיקודו של אוברלויטנאנט - שוכנו ב- 3 מעונות משמר שמחוץ לחומה...
בשביל התנועה ההכרחית בהחלט של הולכי הרגל הוצאו תעודות מעבר, כרטיסים צהובים לאזרחי הרייך, לפולקסדויטשה, ולפולנים; כרטיסים צהובים עם קו אלכסוני כחול ליהודים. כוחן של תעודות אלה הוא יפה רק יחד עם תעודת זהות...

משלחת גרמנים ליד חומות הגטו
חומות הגטו

        

        
חיפושים על יהודים הנכנסים לגטו